Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa :

  • Katalogi zbiorów w postaci elektronicznej bazy danych
  • Baza danych osobowych czytelników.
  • Księgi inwentarzowe zbiorów
  • Archiwum zakładowe DBP
  • Rejestr kontroli zewnętrznych
  • Rejestr skarg i wniosków