Wprowadzenie:

Poniżej przedstawiono strukturę menu Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej wraz z krótką charakterystyka działów.

Struktura menu:

 • Dane podstawowe - zawiera informacje teleadresowe biblioteki i jej kierownictwa.
 • Status prawny - wymienia podstawowe przepisy prawa określające działalność biblioteki i umożliwia ich pobranie
 • Statut, działalność i kompetencje - zawiera pełną treść statutu biblioteki
 • Struktura organizacyjna - zawiera informacje o kadrze zarządzającej, działach i sekcjach, oraz organach kolegialnych
 • Struktura własnościowa - opisuje strukturę własnościową biblioteki
 • Majątek - zawiera informacje ogólne o aktywach trwałych i obrotowych bilioteki a także o jej budżecie.
 • Kontrole - wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
 • Rejestry, ewidencje, archiwa - wymienia prowadzone rejetsry.
 • Załatwianie spraw - zawiera informacje o sposobie załatwiania spraw w bibliotece, a także o dniach i godzinach przyjęć interesantów.
 • Zamówienia publiczne - obejmuje przetargi przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej - opisuje podstawy prawne udostępniania informacji publicznej.
 • Informacje nieudostępnione - zawiera informacje o sposobie uzyskiwania informacji nieudostępnionych. Umożliwia pobranie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 • Redakcja BIP - nazwisko i imię oraz dane kontaktowe redaktora BIP DBP.
 • Dostępność - zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
 • Opis struktury menu - wymienia pogrupowane tematycznie kategorie informacji publicznej
 • Instrukcja korzystania- opisuje sposób poruszania się po stronach BIP DBP
 • Wyszukaj - wyszukiwarka pozwalająca przeszukiwać zawartość strony za pomocą słów kluczowych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 09:22 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 09:23 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 18:59 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 20:36 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 20:37 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 20:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 20:42 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 22:47 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 22:48 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 22:51 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 kwiecień 2020 10:55 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 sierpień 2020 17:27 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 kwiecień 2021 13:05 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 23 czerwiec 2021 10:18 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 09 lipiec 2023 19:34 Mariusz Gabrysiak