Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.

Menu przedmiotowe jest podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami.W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zmienia kolor. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w prawej części ekranu. Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”. W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.

Dokumenty specyficzne zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader . Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Rejestr zmian

Każdy artykuł opublikowany w Biuletynie posiada własną historię zmian wyświetlaną pod treścią artykułu w ramce pn. "Historia zmian". Ramka "Historia zmian" jest domyślnie zwinięta, aby ja rozwinąć należy użyć przycisku ze znakiem "+" w prawym, górnym rogu ramki. 

Wszystkie dokumenty zamieszone w artykułach Biuletynu (pełne teksty regulaminów, ustaw, decyzji itp) są widoczne w ramce "Załączniki" pod treścią artykułów których dotyczą. Ramka "Załączniki" jest domyślnie rozwinięta.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:49 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:51 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:51 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 lipiec 2016 18:19 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 09 lipiec 2023 19:56 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 09 lipiec 2023 19:58 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 09 lipiec 2023 19:59 Mariusz Gabrysiak