Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 

 • Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 • Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
 • Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
 • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 Zasady zamieszczania informacji publicznej na stronach podmiotowych BIP Dolnoślaskiej Biblioteki Publicznej określa zarządzenie Dyrektora nr. 18/2007 z dnia 5.12.2007 w sprawie dostępu do informacji publicznej w Dolnoślaskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wroclawiu (por. załącznik)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:22 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:41 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:49 Mariusz Gabrysiak