Majątek na dzień 31.XII.2016 r.:
Środki trwałe  2 589 001,18 w tym:
urządzenia techniczne i maszyny  121 518,72  
pozostałe środki  895,46  
Prawo użytkowania wieczystego gruntu  2 466 587,00  
Wartośći materialno-prawne 180 000,00  
Budżet na rok 2017:
Przychody ogółem  5 932 404,00 w tym:
dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego  4 617 618,00  
Koszty ogółem  5 966 035,00 w tym:
wynagrodzenia  3 335 313,00  
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  727 013,00  
Zatrudnienie na rok 2017:    
Planowana liczba etatów  84  

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 08:36 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 08:37 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 08:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2016 08:32 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2016 08:32 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2016 08:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 19:29 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 19:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 19:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 19:40 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 21:16 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:22 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:24 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:24 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:28 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:30 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2017 07:36 Mariusz Gabrysiak