Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

Wprowadzenie:

Poniżej przedstawiono strukturę menu Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej wraz z krótką charakterystyka działów.

Struktura menu:

 • Dane podstawowe - zawiera informacje teleadresowe biblioteki i jej kierownictwa.
 • Status prawny - wymienia podstawowe przepisy prawa określające działalność biblioteki i umożliwia ich pobranie
 • Statut, działalność i kompetencje - zawiera pełną treść statutu biblioteki
 • Struktura organizacyjna - zawiera informacje o kadrze zarządzającej, działach i sekcjach, oraz organach kolegialnych
 • Struktura własnościowa - opisuje strukturę własnościową biblioteki
 • Majątek - zawiera informacje ogólne o aktywach trwałych i obrotowych bilioteki a także o jej budżecie.
 • Kontrole - wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
 • Rejestry, ewidencje, archiwa - wymienia prowadzone rejetsry.
 • Załatwianie spraw - zawiera informacje o sposobie załatwiania spraw w bibliotece, a także o dniach i godzinach przyjęć interesantów.
 • Zamówienia publiczne - obejmuje przetargi przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej - opisuje podstawy prawne udostępniania informacji publicznej.
 • Informacje nieudostępnione - zawiera informacje o sposobie uzyskiwania informacji nieudostępnionych. Umożliwia pobranie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 • Redakcja BIP - nazwisko i imię oraz dane kontaktowe redaktora BIP DBP.
 • Dostępność - zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
 • Opis struktury menu - wymienia pogrupowane tematycznie kategorie informacji publicznej
 • Instrukcja - opisuje sposób poruszania się po stronach BIP DBP

 

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w [nazwa podmiotu] z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniajacych, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.