Status prawny

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną od dnia 1 stycznia 1999 roku pod poz. Nr 6 w rejestrze organizatora – Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wprowadzenie:

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną od dnia 1 stycznia 1999 roku pod poz. Nr 6 w rejestrze organizatora – Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Podstawą prawną działalności są następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  4. Rozporządzenie MKiS w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych