Wrocław 26.04.2021 r.

Informacja  o wyborze oferty w konkursie ofert pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w wyniku analizy ofert w konkursie pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ  została wybrana oferta:

  • Wydawnictwo Naukowe PWN  S.A. ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa.

Wrocław 16.04.2021 r.

MA-382/01/2021

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 

  1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza konkurs ofert pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ.
  2. Warunkiem udziału w postępowania jest złożenie oferty na wszystkie tytuły elektronicznych wersji publikacji książkowych wymienionych na „Liście tytułowej”. „Listę tytułową” należy wypełnić w części dotyczącej ceny jednostkowej danego tytułu, podsumowania netto, wartości VAT, wartości ew. rabatów i podsumowania brutto. Wypełnioną według powyższych zasad „Listę tytułową:, oraz „Formularz ofertowy” należy dostarczyć w formie drukowanej.
  3. Za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów.  Łączną cenę końcową listy brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
  4. Ostateczny termin składania ofert wypełnionych w sposób określony w pkt. 3. mija 24 kwietnia 2021 o godzinie 10.00. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy wraz z wypełnioną „Lista tytułową” należy wysłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Igielna 13, 50-116 Wrocław z dopiskiem „KONKURS OFERT – UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄZKOWYCH WYMIENONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ” lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie biblioteki (Wrocław, ul. Igielna 11, pok. 208).
  5. Z wykonawcą który spełnia warunki udziału oraz przedstawi najniższą cenę brutto oferty zostanie podpisana umowa w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Przedmiot umowy będzie realizowany przez wykonawcę przez okres 1 roku.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Gabrysiak – kierownik Działu Automatyzacji Bibliotek; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Dokumentacja zip 117.83 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 kwiecień 2021 09:00 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 09:17 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 kwiecień 2021 08:11 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 kwiecień 2021 15:52 Mariusz Gabrysiak