ROOT

Wocław 27.08.2020r.

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu konkurencyjnym na

Multiwyszukiwarkę dla Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego.

 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu informuje, że w wyniku analizy zgłoszonych ofert do realizacji zadania polegającego na ZAPEWNIENIE DOSTĘPU ON-LINE DO MULTIWYSZUKWARKI INTEGRUJĄCEJ WYSZUKIWANIE ZASOBÓW KATALOGOWYCH, BIBLIOGRAFICZNYCH, DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I CYFROWYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ BIBLIOTEKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO Z WŁASNYCH ZASOBÓW, ORAZ Z ZASOBÓW, DO KTÓRYCH UDOSTĘPNIANIA BIBLIOTEKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO MAJĄ PRAWO NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW została wybrana firma:

Aleph Polska Sp. z o. o., Mierosławskiego 11a, 01-527, Warszawa

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA w art.4pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.2164)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, 50-116 Wrocław, Rynek 58, województwo dolnośląskie, REGON: 27834000000 , NIP: 896-10-00-123 Telefon: 71 3443903, Fax: 0-713441808 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapewnienie dostępu do Multiwyszukiwarki dla Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kontynuacja dostępu on-line do multiwyszukwarki integrującej wyszukiwanie zasobów katalogowych, bibliograficznych, dokumentów elektronicznych i cyfrowych udostępnianych przez biblioteki Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w celu zachowania wysokich parametrów ich wyszukiwania, wyświetlania i dalszego manipulowania wynikami w sposób dostosowany do współczesnych oczekiwań użytkowników.
 4. Dolnośląski Zasób Biblioteczny tworzą:
  1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu, ul. Sądowa 8, Bolesławiec
  2. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, Rynek 2, Dzierżoniów
  3. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19 c, Bielawa
  4. Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, Pieszyce
  5. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta z/s w Mościsku, ul. Kolejowa 12 b, Mościsko
  6. Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1, Łagiewniki
  7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15, Głogów
  8. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl. Seniora 4, Jawor
  9. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27, Jelenia Góra
  10. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, Nowa Ruda
  11. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Rynek-Ratusz 9, Lubań
  12. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, Lubin
  13. Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, ul. Reja 10, Oleśnica
  14. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Wielkopolska 11, Twardogóra
  15. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Oława, ul. Rynek 1, Oława
  16. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6, Polkowice
  17. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie, ul. Grahama Bella 3 a, Strzelin
  18. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, ul. Kościuszki 43, Miękinia
  19. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, Świdnica
  20. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, ul. Sikorskiego 8, Wołów
  21. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, Wrocław
  22. Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce, Długołęka, ul. Szkolna 40 a, Mirków
  23. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, Zgorzelec
  24. Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy im. Polskich Noblistów w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 2 g, Bogatynia
  25. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, Złotoryja
 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72 32 0000-4 Usługi baz danych.

SEKCJA III: PROCEDURA

W celu zagwarantowania konkurencyjności postępowania Zamawiający zamieszcza niniejsze ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na swojej stronie internetowej w BIP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu zobowiązani są do dnia 19 sierpnia 2020r. do godz.10.00 podając swój e-mail, zgłosić formalny akces udziału w postępowaniu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po tym terminie Zamawiający skieruje (w formie elektronicznej) ZAPYTANIE OFERTOWE do Wykonawców, którzy zgłosili gotowość udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zapewnienie dostępu do multiwyszukiwarki dla Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego

 Wrocław, dnia 11.08.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wrocław dnia 07.07.2020 r

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu informuje, że w wyniku analizy zgłoszonych ofert na dostawę samochodu na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 została wybrana oferta firmy:

 • D&D Sp. z o.o, al. Karkonoska 45, 53-015 Wrocław

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa kupna - sprzedaży samochodu.

 

KONKURS  OFERT

Informacja dla Wykonawców

Przedmiotem konkursu ofert jest dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Do konkursu ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał materialny, kadrowy  i finansowy oraz doświadczenie w działalności w zakresie sprzedaży samochodów.

CZĘŚĆ I – INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. W celu udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej ofertę na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 roku, godz. 14:00 w sekretariacie Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 (pokój numer 208, wejście do części administracyjnej od strony ul. Więziennej). Ofertę należy umieścić w zalakowanej kopercie z napisem ,,Konkurs ofert na dostawcę samochodu dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu”. Wzór formularza zawiera załącznik nr 1
 2. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

 -cena brutto - znaczenie 50 pkt

 -termin realizacji (liczba dni od daty podpisania umowy) - znaczenie 50 pkt

Liczba punktów w poszczególnych kategoriach będzie liczona według następującego wzoru: wartość oferty najkorzystniejszej : wartość oferty badanej X liczba punktów określona dla danego kryterium

 1. Z dostawcą wybranej oferty w ciągu 7 dni zostanie podpisana umowa, której treść zawiera załącznik nr 2.
 2. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień następujące osoby:

- Piotr Pawłowski, tel 71 3352219  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Krzysztof Malinowski, tel 71 3352219 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawcy, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, zobowiązani są do dostawy pojazdu będącego przedmiotem zamówienia spełniającego wymogi określone w poniższej specyfikacji techniczno-użytkowej

Lp.

Opis

Wymagania

1

Stan samochodu

Fabrycznie nowy, nieużywany

2

Rok produkcji

2019/2020

3

Rodzaj nadwozia

Kombi/Van

4

Kolor i rodzaj lakieru

Czarny lub Biały

5

Pojemność silnika(cm3)

1400÷1500

6

Moc silnika

≥100

7

Rodzaj paliw

Olej napędowy

8

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

9

Napędzane koła

Przednie

10

Średnie zużycie paliwa(cykl mieszany)(l/100km)

≤6,5

11

Rozstaw osi(mm)

2900÷3000

12

Długość całkowita(mm)

4600÷4800

13

Szerokość całkowita bez lusterek(mm)

1840÷1850

14

Wysokość całkowita z relingami(mm)

1460÷1900

15

Standardowa pojemność bagażnika(VDA)(l)

≥1000

16

Maksymalna pojemność bagażnika(VDA)(l)

≥1750

17

Masa własna(kg)

≤1550

18

Średnica felg(cale)

≥17

19

Rozmiar ogumienia

Dobrany do rozmiaru felg, zgodny z homologacją producenta

20

System ABS

Wymagany

21

System ESP

Wymagany

22

System ASR

Wymagany

23

Czołowe poduszki powietrzne z przodu (kierowca i pasażer)

Wymagane

24

Boczne poduszki powietrzne z przodu (kierowca i pasażer)

Wymagane

25

Boczne kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych foteli

Wymagane

26

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Wymagane

27

Czujnik deszczu

Wymagany

28

Tempomat

Wymagany

29

Asystent pasa ruchu

Wymagany

30

Funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł

Wymagana

31

Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja

Wymagana

32

Kolorowy wyświetlacz min. 8”

Wymagany

33

Instalacja radiowa

Wymagana

34

Oświetlenie wnętrza (z przodu i z tyłu)

Wymagane

35

Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym

Wymagana

36

Sterowanie elektryczne szyb drzwi przednich i tylnych

Wymagane

37

Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane

Wymagane

38

Dywaniki (z przodu i z tyłu)

Wymagane

39

Kierownica z obsługą co najmniej radia

Wymagana

40

System kontroli ciśnienia w oponach

Wymagany

41

Koło zapasowe( pełnowymiarowe lub dojazdowe) wraz z narzędziami do jego wymiany(klucz do kół i podnośnik), trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa ABC, która zawiera min. 1 kg środka gaśniczego z ważną legalizacją, dwie kamizelki odblaskowe, apteczkę pierwszej pomocy

Wymagane

42

Imobiliser

Wymagany

43

Okresy gwarancyjne:

na nowy samochód        ≥2 lata

na powłokę lakierniczą  ≥3 lata

na perforację nadwozia ≥12 lat

Wymagane

44

Relingi dachowe

Wymagane

45

Tylne drzwi dwuskrzydłowe

Wymagane

46

Siatka oddzielająca  przestrzeń bagażową

Wymagana

47

Reflektory przeciwmgłowe

Wymagane

48

Gniazdo zasilania 230V

Wymagane


  

  

Wrocław 15.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DOSTAWA SERWERA DO WIRTUALIZACJI DLA DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu informuje, że w wyniku analizy zgłoszonych ofert do realizacji zadania polegającego na dostawie serwera do wirtualizacji dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu została wybrana firma:

- KANARDI Adrian Karpiel Wilczyce, ul. Wilczycka 4 51-361

 

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa

 


Wrocław 03.06.2020 r.

MA-382/02/2020

KONKURS OFERT

 

 1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na dostawę serwera dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
 2. Przedstawiona oferta musi spełniać co najmniej następujące założenia parametrów sprzętowych:
 • procesor 64 bit, co najmniej 8 rdzeni
 • pamięć systemowa min. 128GB
 • maks. rozmiar pamięci - minimum 32GB
 • ilość kieszeni na dyski - minimum 8
 • obsługiwane rozmiary dysków: 2,5" HDD SATA, 2,5" HDD SSD
 • możliwość wymiany dysków w czasie pracy HOT SWAP
 • obsługa co najmniej 4 portów LAN RJ-45 1 GB z funkcją przełączania awaryjnego
 • obsługa co najmniej 2 portów USB 3.0
 • obsługiwane systemy plików dysków zewnętrznych FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+,
 • odsługiwane typy macierzy RAID : 0, 1, 5, 6, 10
 • obsługa szyfrowania sprzętowego dysków
 • obsługa technologii HOT SPARE
 • zasilacz o mocy co najmniej 450W
 • obsługiwane protokoły sieciowe: FTP, VPN, Telnet, SNMP, SSH, WebDAV, CalDAV, iSCSI
 • obsługiwane środowiska wirtualizacji: VMware, Microsoft Hyper-V, VirtualBox
 • obsługiwane systemy klienckie - co najmniej Windows 7 i Windows 10, Linux
 • obsługiwane przeglądarki - co najmniej Chrome, Firefox , IE10
 • obsługiwane języki - co najmniej jeden z : Polski, Angielski
 • obudowa serwera – rack
 • gwarancja - co najmniej 2 lata
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wypełnionego formularza ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2020 r. godz. 10.00 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław.
 1. Kryteria oceny ofert: oferty będą oceniane w systemie punktowym. wg. następującego schematu:

Lp.

Kryteria

Możliwe wartości punktowe.

1

Cena

0 - 50

2

Ocena parametrów sprzętowych

0 – 10

 

SUMA

0 - 60

Ocena oferty będzie obliczona przez zsumowanie punktów uzyskanych dla kryteriów 1 i 2.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
 2. W razie potrzeby wyjaśnień udziela Mariusz Gabrysiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 71)3352-248

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 07 kwietnia 2020 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 07 kwietnia 2020 roku

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

 • Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną od dnia 1 stycznia 1999 roku pod poz. Nr 6 w rejestrze organizatora – Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

COM_CONTENT_READ_MOREStatus prawny

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Majątek Przykładowej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Wykaz zamówień publicznych ogłaszanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną wraz z dokumentacją:

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów